Drinkwatervoorziening

Van een nieuwe stad aan de Amstel in de middeleeuwen tot nu. De eerste inwoners van Amsterdam gebruikten water uit de Amstel, later ook uit de grachten, voor hun drinkwater. Maar door de snelle bevolkingstoename vervuilde deze bronnen door huisvuil en uitwerpselen van mens en dier. Rond 1300 werd het echt ongeschikt om te drinken. In 1413 werden vanuit de overheid de eerste strenge verordeningen uitgevaardigd om de nijpende toestand inde stad te verbeteren.

Ter illustratie;

In 1540 deed keizer Karel V tijdens de rondreis door zijn rijk ook Amsterdam aan. Maar uit vrees voor onzuiver grachtwater met alle risico’s van dien verliet hij de stad al na een dag en ontving zijn gasten voor de al geplande vergaderingen en recepties in Haarlem.

Water werd handel, ook toen al

De bierbrouwers verkochten het water als nevenproduct van hun bier. Sinds 1786 leveren de kooplieden van de Versch-Water Sociëteit, een private onderneming, dagelijkse aanvoer van vers drinkwater. Ze halen dit per schuit uit Gein bij Abcoude en uit de Vecht bij Nigtevecht. De waterhandel stond onder strenge hygiënische gemeentelijke voorschriften wat betreft schoonhouden van de schuiten en halen en verkopen van water.

1851: Duinwater-Maatschappij

De uitzondering betrof het plan van de gepensioneerde genieofficier Christiaan Dirk Vaillant. Hij stelde in 1846 voor water uit de Kennemer Duinen met waterleidingbuizen naar Amsterdam te leiden via een kanaal van 3,5 km lang, dertien meter breed en 3,5 meter diep naar een verzamelbekken van zes meter diep; de Oranjekom. Van hieruit moet het water door een buizenstelsel van 23 kilometer naar de Willemspoort (de huidige Haarlemmerpoort) getransporteerd worden.

En zo geschiedt; twee jaar later, in 1853, konden de Amsterdammers het eerste duinwater uit de fontein van de Willemspoort verkrijgen ‘tegen betaling van een cent per emmer. Het schuitwater van de Versch-Water Sociëteit kostte het dubbele en die was dan ook in enkele jaren verdwenen.

Belangrijk effect van het schonere, verse water is dat Amsterdam na de aanleg van de duinwaterleiding bijna gevrijwaard werd van cholera epidemieën die in andere steden nog wel woedden. Het aantal slachtoffers van de epidemie in 1866 lag in Amsterdam beduidend lager dan in plaatsen zonder waterleiding.

De kosten van schone drinkwatervoorziening stegen de private onderneming uiteindelijk boven het hoofd. Door strenge regelgeving.  Door belasting die werd ingevoerd. En zo werd de Duinwater-Maatschappij na heel wat gesteggel en getouwtrek over uiteenlopende belangen op 1 mei 1896 een gemeentelijk nutsbedrijf onder de naam Gemeentewaterleidingen.

NB: Zeker weten dat je schoon en gezond water drinkt? Bekijk dan ook deze waterfilter!

Weetjes over Watertorens

De oudst bekende watertoren van Nederland is die van Paleis Soestdijk. Deze toren, die de fonteinen van het paleis van water voorzag en thans dienstdoet als museumwinkel, werd gebouwd rond 1680.

In 1856 wordt de eerste watertoren die deel uitmaakt van het drinkwaterdistributienetwerk van Nederland gebouwd; de watertoren van Den Helder. Door de hoogte van de torens komt er druk op het water en blijft het door de leidingen naar de verbruikers stromen. een open reservoir van gietijzer en geen buitenwand. Deze toren was daardoor gevoelig voor vervuiling en bevriezing in de wintermaanden. Ook was het reservoir van zwaar gietijzer gemaakt. Later werden de reservoirs van smeedijzer gemaakt, dat sterker en lichter van gewicht is.

Met 143 meter is de watertoren van Mechelen de hoogste ter wereld. Ook het nieuwe waterbedrijf worstelde met snel groeiende bevolking en dus wéér met watergebrek. Het beschikbare water uit de Vecht bleef van ongezonde kwaliteit. En uit deze nood geboren ontstond het Plassencontract van 1930 tussen de gemeente Amsterdam enerzijds en de Waterschappen rond de Loosdrechtse Plassen en de gemeente Loosdrecht en dat nog steeds van kracht is.

Oppervlakte water als drinkwater

Amsterdam kreeg de plicht om het kwantitatieve waterbeheer in de gebieden van de Plassen over te nemen. Daartegenover verwierf het het recht water te onttrekken aan de Loosdrechtse Plassen voor de drinkwatervoorziening in Amsterdam. De Vechtwaterleiding was hiermee Plassenwaterleiding geworden.

1952: Infiltratie van rivierwater in duin

Al ver vóór de Tweede Wereldoorlog was men tot het inzicht gekomen dat een stijgende vraag naar water op den duur zou leiden tot een tekort aan wincapaciteit.  Er ontstonden daardoor veel commerciële voorstellen en  ideeën voor een oplossing voor het drinkwatertekort maar geen van allen haalden het; met name de financiering liep spaak. Uiteindelijk nam een groep Engelse financiers de investering op zich en zo werd in 1950 de NV Watertransportmaatschappij

Rijn-Kennemerland opgericht. Na de aanleg van 78 kilometer transportleiding vanaf het Lekkanaal naar de duinen stroomt er vanaf 1957  voorgezuiverd rivierwater het duingebied bij Leiduin in. Inmiddels is alle private watervoorziening opgegaan in een Gemeentelijk stelsel.

De taak van watertorens in Nederland is overgenomen door een regelsysteem met frequentiegeregelde pompen. Wegens de wettelijke leveringsplicht hebben de drinkwaterbedrijven vaak echter wel voorzieningen zoals dieselpompen of noodstroomsystemen om de gevolgen van een storing te beperken.

Water; Pure noodzaak voor het de chemische processen in het lichaam

Want het lichaam verliest elke dag 2,5 liter water: dat kan oplopen tot 4 liter wanneer het transpireren zeer intens is.

 • via de ademhaling 0,3 liter,
 • door transpiratie: 0,5 liter,
 • via de urine en faeces: 1,7 liter.
 • spieractiviteit
 • en – zoals gezegd – omgevingstemperatuur.

The magic four; koffie. thee, bier en witte wijn

Koffie en thee bevatten cafeïne. Drink je minder als 4 koppen koffie of 8 glazen groene thee, dan is de hoeveelheid cafeïne nog binnen de norm. Deze stof verhoogt de urineproductie licht, onttrekt dus water aan het lichaam en droogt uit.  Ook voel je het uitdrogen, wat op zich niet heel ernstig is, door het effect van tannine in thee. Gewoon omdat het droge mond geeft. Drink je vaak en veel koffie en thee, dan raakt je chemische systeem ongevoelig voor de stoffen. Geen diuretische effecten meer dan, maar ongezond is het wel om andere redenen.

Wat is van belang bij gezond water?

 • Vitaliteit
 • Chemische samenstellingen; bevat het mineralen en welke?
 • Zuurgraad; beter basisch water of zuur water, dat is nog onduidelijk.

De Franse professor Louis-Claude Vincent onderzocht in een longitudinale studie van twaalf jaar het drinkwater in dertig Franse steden. Meer aandoeningen van de hartkransslagaderen waren in steden waar het drinkwater zeer hard en mineraalrijk was. De sterftecijfers onder de inwoners van deze steden waren beduidend hoger. Vincents conclusie was: te veel mineralen in het bloed heeft mogelijk vele aandoeningen tot gevolg. De calciet structuren kunnen eruit gefilterd worden maar het water blijft nog een grote diversiteit van andere mineralen houden. Onthard water kan na filtering langzaam ook het overschot aan anorganische mineralen en stofwisselingsresten uit het lichaam te wassen.

Een van de andere uitkomsten van zijn onderzoek was dat drinkwater waar chloor aan wordt toegevoegd een verhoogde kans op kanker geeft.

De drie parameters:

 1. Heeft het drinkwater het vermogen om als antioxidant te fungeren
 2. Hoe is de zuurgraad
 3. Hoe is de elektrische weerstand, afhankelijk van de hoeveelheid mineralen die in het drinkwater zitten

Levend water, dat wil zeggen zuiver water dat in een goede conditie is, stimuleert de afvoer van gifstoffen en helpt om het bloed te verdunnen.

Levend water beschermt het lichaam tegen kosmische invloeden, zoals volle maan, hittegolven, stormen, onweer enzovoort. Maar sprankelend, levend water op onze vervuilde planeet is zeldzaam geworden! Dat is nog te vinden onder graniet of de vulkanische gesteenten.

Filtratie en revitalisatie.

Filtratie

Je kan water schoner maken door het te filteren met een actief koolfilter om chloor, chloorverbindingen en koolwaterstoffen te verwijderen. Dit proces werkt ook met planten als kokos en algen; deze remineraliseren het water tegelijkertijd.

Vitaliseren

Water kan zijn vitaliserende structuur terug krijgen met methoden als wervelen, magnetiseren, door middel van kwarts of spruiten. Het drinkwater zal daardoor drastisch in kwaliteit toenemen.

Water, weer als handel

Het gezondste water is zuiver en gevitaliseerd, maar de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de distributie van water stellen kwantiteit soms boven kwaliteit; met name nu het aanbod van drinkwater geprivatiseerd wordt.

Tel daar bij op dat 92% van de totale waterverkoop rechtstreeks naar de productie van landbouw en industrie gaat. Het belang van schoon drinkwater is commercieel gezien niet erg hoog bij leveranciers van water, daardoor.

Landen die binnen de Europese Unie financiële (nood)steun ontvangen, worden door het Internationale Monetaire Fonds, de Europese Commissie en de Europese Centrale Bank gedwongen hun drinkwaterdistributie onder de hamer te brengen. Het bedrijfsleven hapt gretig toe omdat zij water als een zeer profijtelijke investering beschouwen. Zoals in het Portugese stadje Paços de Ferreira. De drinkwatervoorziening is geprivatiseerd met grote gevolgen voor haar 50.000 inwoners. Zij protesteren inmiddels tegen gedwongen aansluitingen, prijsverhogingen met 400% en een waterkwaliteit die achteruit is gehold.

Ook Griekenland is inmiddels slachtoffer van deze ontwikkelingen.

de EZ-fase

Water maakt een waterbrug tussen twee glazen water als het onder stroom wordt gezet. Zelfs als de glazen enkele centimeters uit elkaar geschoven worden blijft de brug gehandhaafd

Kijk in de lucht en je ziet soms maar 1 wolk. Hoe kan dat terwijl water overal om je heen aan het verdampen is? Waarom gaat het water juist die wolk in en vormt het wat je ziet? Een aerosol is een colloïdaal mengsel van stofdeeltjes of vloeistofdruppels in een gas. Hun grootte is in de orde van 0,2 tot 200 micrometer. Die aerosol ontstaat omdat de deeltjes tegengestelde ladingen hebben. Dus wanneer je aan druppels en aerosol druppels denkt dan is de tegengestelde lading de reden dat ze samen komen, samensmelten en de wolk in de lucht vormen. Hoe kan dit?

 

De vierde fase van water=de EZ-fase kan dit verklaren

De positieve lading tussen druppels brengt de negatief geladen EZ-schillen samen tot de  gecondenseerde wolk.

De reden dat die waterdruppels nadat ze op een wateroppervlak terechtkomen nog enkele tienden van seconden intact blijven komt omdat ze een EZ-schil hebben en dat het tijd kost om die te breken. Dus door een combinatie van factoren als temperatuur en druk, maar in de eerste plaats door lading.

Wat is de EZ: Exclusion Zone?

Stoffen worden uit deze zone geduwd waardoor zuiver water ontstaat. Het water kan nog zo vervu EZ- water ontstaat in het overgangsgebied tussen ijs en water is zeer ordelijk van structuur en doet zich voor als een soort gel. Opmerkelijk is ook dat als je de individuele atomen optelt de conclusie is dat het hier niet om H2O gaat maar om H3O2.

EZ staat voor “Exclusion Zone” omdat het diepgaand alles wat anders is uitsluit. Zelfs kleine moleculen worden buiten gesloten. Verrassend genoeg verschijnt EZ-water in grote overvloed, inclusief binnen de meeste cellen. Zelf het extracellulair weefsel is gevuld met dit soort water. In de cel heeft het EZ-water een gelachtige structuur. Chemische komt het in de H3O2 vorm voor in plaats van H2O.

De brekingsindex van EZ water is 10% hoger als normaal water. De dichtheid is ook zo’n 10% hoger en het heeft een negatieve lading. (negatieve elektrische potentie). Dit kan antwoord geven op de vraag waarom menselijke cellen negatief geladen zijn.

Dr. Pollack: “Iedereen weet dat de cel negatief geladen is. Als je een elektrode in een van je cellen inbrengt dan meet je een negatieve elektrische spanning van -100 tot -150 mV. Het is verrassend dat iets zonder membraan dezelfde elektrische potentiaal voortbrengt als de cel met membraan. Dat leidt tot de vraag: waar komt die negativiteit vandaan? Goed, ik denk dat deze negativiteit van het water komt omdat het EZ-water in de cel een negatieve waarde heeft. De cellen zijn negatief geladen omdat het water in de cel hoofdzakelijk EZ-water is en geen neutraal H2O”

Een van de grootste verassingen is dat de sleutel ingrediënt voor het maken van EZ-water licht is. Elektromagnetische energie, in de vorm van visueel zichtbaar licht, ultraviolet en infrarood. Waar we altijd door zijn omringd. Infrarood is de meest krachtige, zeker bij golflengten van ongeveer 3 micrometer, wat overal om je heen is. Het EZ water kan onder invloed van infrarood energie ontstaan op hydrofilische en op waterige gronden. Het bouwt laag na laag EZ-water op en kan tot miljoenen moleculaire lagen maken.

Dit is hoe dat in natuur tewerk gaat; ijs gaat van normaal water naar EZ water naar ijs. En als je het smelt gaat het van IJs naar EZ water naar normaal water. EZ water is dus een tussenstaat.

”Glacial melt is a prefect way to get EZ water. And a lot of people have known this water is really good for your health” zegt Dr Pollack.

Water monsters van de rivier Ganges in India en Lourdes in Frankrijk zijn onderzocht. De pieken in de 270 nanometer regio lijkt er op te wijzen dat deze ”heilige” wateren grote hoeveelheden EZ water dragen en dus inderdaad levens reddend zijn.

Waar komt gestructureerd water vandaan?

Bron water                       onder grote druk, diep onder de grond.
Smeltwater Gletsjer          ijs veranderd in EZ water wanneer het smelt, de fase tussen vloeibaar en vast is gestructureerd water.
Vortexen                            de vortex is een natuurlijke mechanische verstoring. Er zijn ook apparaten die dit nabootsen.
Persen                               is water dat komt van plantencellen,

EZ water; het is overal en het beïnvloedt alles wat het aanraakt. In de lucht, in de natuur, in de wolken, de rivieren, oceanen, de kleine plasjes na een regen bui. Zo vult het ieders lichaam.

Helder bronwater heeft een prachtige kristalstructuur. Drinkwater heeft ook een structuur maar die is vrijwel geheel vergaan. Door vitalisering word de structuur hersteld, waardoor het frisser en lekkerder smaakt en duidelijk gezonder is.

Bronwater

De kwaliteit van water is afhankelijk van de chemische samenstelling, en van de moleculaire structuur. Water in de natuur is levend en wordt vitaal genoemd. Water dat stilstaat, ook wel dood water genoemd, is zeer slecht. Kraanwater lijkt door vele, onnatuurlijke invloeden sterk op dood water. De laatste jaren is er door diverse onderzoekers steeds meer informatie naar voren gekomen over dit aspect van de waterkwaliteit.

De rivier die op een natuurlijke manier kan stromen bouwt een energie- stroom op .

Kraanwater heeft een lange, rechte en gehoekte weg afgelegd voordat we het drinken. Daarnaast heeft het verschillende chemische reinigingsprocessen ondergaan en waarbij het  zijn energetische waarde verliest. Als water kan stromen zoals het wil, krijgt het zijn natuurlijke levenskracht weer terug. “Vitaal water draagt bij aan een gezond, fit en vitaal lichaam,” zei Schauberger.

Het vitaliseren van water heeft invloed op het trillingspatroon dat voor iedere stof uniek is. Een metaal, herbicide of andere stof heeft ieder een eigen trillingspatroon. Uit foto’s blijkt dat de mineralen in ons drinkwater veelal geklonterd zijn en in hoekige vormen georganiseerd zijn. Dat komt door elektrosmog en de resten van gifstoffen. Ook bevat het nog trillingen van stoffen die wel gefilterd zijn.

Vervuild water heeft een ander trillingspatroon dan schoon water; wordt het chemisch gereinigd, dan is het wel ontdaan van ongewenste stoffen, maar daarmee verandert het trillingspatroon niet. Dat gebeurt pas als je het water vitaliseert. Dit betekent dus dat gewoon leidingwater vol zit met schadelijke informatie van vervuilende stoffen die op ons lichaam inwerken als we het drinken.

Water uit de waterleiding neemt de negatieve stralingen van elektromagnetische straling van zendmasten, elektrische apparaten, mobiele telefoons, magnetrons en computers op. Vitalisers maken water vrij van schadelijke trillingen zodat het weer lekker smaakt en zacht is als bronwater.

Watergeheugen

Bipolaire verbindingen tussen watermoleculen zorgen voor de “kristalstructuur” in het water wat bijzondere specifieke eigenschappen oplevert, zoals het vermogen om homeopathische informatie vast te houden. Ook ionen veranderen de kristalstructuur die redelijk stabiel is en wordt onthouden ook als de werkzame stof uit het water gehaald wordt. Deze homeopathische informatie die in het water achterblijft kan zowel gunstig als ongunstige zijn voor een organisme.

Masaru Emoto   22 juli 1943 /17 oktober 2014, Tokio, Japan

Hij was een Japans onderzoeker die vooral bekend is door zijn omstreden onderzoek naar het vermeende geheugeneffect van water en energetische eigenschappen ervan. Omstreden, omdat  zijn bewijs voor het veranderen van waterkristallen onder invloed van omgevingsfactoren als geluid, emotie en gesproken woord vooral is gebaseerd op de foto’s die door hem zelf geselecteerde fotografen er van maakten.

http://www.snowcrystals.com/

Weer een volgende stap in het onderzoek was: Emoto liet het water een tijd lang staan op geschreven woorden: het woord liefde of vrede leverden weer prachtige beelden op terwijl de woorden oorlog of haat weer chaos deden ontstaan in de kristallen.

De honderdste aap

De bioloog Rupert Sheldrake heeft het over een morfogenetisch veld waarin alle informatie is opgeslagen in de vorm van vibraties. Het morfogenetisch veld ‘dank je’ groeit als iemand die woorden uitspreekt – of ze zelfs maar denkt. Hoe sterker een morfogenetisch veld, des te gemakkelijker wordt het voor ieder ander om die specifieke woorden uit te spreken en des te waarschijnlijker zal dat gebeuren.

Een voorbeeld hiervan is het fenomeen van de honderdste aap, dat voor het eerst werd waargenomen aan het eind van de jaren vijftig van de vorige eeuw, op een noordelijk Japans eiland. Een groep gedragswetenschappers merkte op dat apen op het eiland hun aardappelen wasten voor ze ze opaten. Waarschijnlijk was één van hen hiermee begonnen en bootsten de anderen zijn gedrag na. Ze moeten hebben ontdekt dat de smaak van een gewassen aardappel veel beter was dan van een ongewassen exemplaar. Uiteindelijk waren er honderd apen op dat eiland die op deze manier aten. Toen gebeurde er iets fascinerends: plotseling gingen apen op een ander eiland ook hun aardappelen wassen; maar ze begonnen hiermee niet één voor één, zoals op het eerste eiland, maar alle tegelijk, alsof de dieren daar hun verteld hadden over hun ontdekking. Er was echter geen contact tussen beide groepen geweest. Middels dit fenomeen valt de theorie achter het morfogenetisch veld uit te leggen. Door het gedrag van de eerste groep apen ontstond een veld van vibraties dat de informatie bevatte ‘gewassen aardappels smaken lekker’. Bij een bepaalde kritische massa (de honderdste aap) werd het veld sterk genoeg om deze informatie op anderen over te dragen.

Net zoals handelingen een morfogenetisch veld voortbrengen, doen ook woorden dit; en elk woord levert zijn eigen individuele bijdrage. Ongeveer als een hologram waarin elk onderdeel het hele beeld bevat.

De ongekende kracht van de woordziel

Als we een gedachte hebben en haar bekrachtigen door te geloven dat ze waar is of door haar uit te spreken, slaan we het vibratiepatroon op in het water van ons lichaam, en dit uit zich als bijpassende vibratie, overal om ons heen en verder weg, buiten ons fysieke zelf. Op deze manier beïnvloeden we onze omgeving en anderen reageren erop. We krijgen dus de passende feedback, die vervolgens weer zowel onze vibraties als het morfogenetisch veld versterkt. Dit laat zien hoe belangrijk het is met zuivere bedoelingen, met liefde en respect, te denken en te spreken.

Oppervlaktewater

Oppervlaktewater voor drinkwater is steeds vaker vervuild. Bij drinkwaterinlaatpunten in de Maas en Lek vindt bijna jaarlijks een innamestop plaats van water doordat teveel resten van bestrijdingsmiddelen wordt aangetroffen. Zo werd de drinkwaterbron voor 1,3 miljoen Zuid-Hollandse inwoners van de Randstad, de Afgedamde Maas tussen Well en Woudrichem, vervuild met dimethoaat. Een bestrijdingsmiddel voor de land- en tuinbouw.

Steeds vaker komen er dit soort berichten over normoverschrijding. Hoewel vaak geclaimd wordt dat water binnen deze norm veilig is, is dit een uiterst discutabele stelling. Het water bevat dan namelijk nog steeds werkzame chemische stoffen, die gebruikt worden om ongedierte te doden via neurotoxologische vergiftiging. Wie het gif heeft geloosd kan altijd pas achteraf onderzocht worden.

Veel groente en fruit is besmet met dimethoaat, gif voor de verdelging van insecten. Het veroorzaakt verlammingsverschijnselen bij het ongedierte en de dood doordat het de zenuwprikkeloverdracht in de hersenen verstoort. Hetzelfde proces heeft plaats in de hersenen van mensen die restanten zenuwgif binnen krijgen, wat op latere leeftijd leer- en gedragsproblemen  veroorzaakt als concentratieverlies en hyperactiviteit.  Als een kind op één dag een hoge dosis bestrijdingsmiddel binnenkrijgt dan loopt het een serieus risico op acute vergiftigingsverschijnselen; in Nederland iedere dag een gevaar voor 20.000 kinderen. De doorgaans griepachtige reactie die optreedt, wordt vaak niet eens herkend als een vergiftiging. Deze hersenschade is onherstelbaar.

Vitens sluit twee waterbronnen

Vitens stopt met het winnen van bronwater op twee plekken. Het drinkwaterbedrijf bevestigt berichten daarover in dagblad Trouw. De bronnen in Nijmegen en Zutphen voldoen op termijn niet meer aan de norm.

De waterwinning in Zutphen stopt in 2016. Daar zitten veel oplosmiddelen in de bodem, door jarenlange industriële activiteiten in het gebied. De bron in Nijmegen gaat volgend jaar al dicht. Ook hier is de bodem verontreinigd door de bedrijven die er ooit stonden.

Vogelvrij

Directievoorzitter Declerq van Vitens maakt zich zorgen over de veiligheid van drinkwaterbronnen in Nederland. In een interview met de krant zegt ze dat de Nederlandse bodem haast vogelvrij is, nu bedrijven steeds vaker toestemming krijgen om in de bodem te boren voor onderzoek. Bij die boringen wordt vaak gebruik gemaakt van chemicaliën, die in de bodem en het grondwater terechtkomen.

Declerq uitte eerder al haar zorgen over de winning van schaliegas. Ze zei toen dat drinkwatervoorraden daardoor onherstelbaar verontreinigd kunnen raken.

Kwaliteit

Minister Schultz van Milieu zegt in een reactie dat de kwaliteit van het drinkwater in Nederland op dit moment goed is. “Het is schoon en veilig. Maar we moeten wel uitkijken dat er in de toekomst niet te veel in de grond gebeurt, waardoor het drinkwater in gevaar komt.” Het kabinet komt later met plannen voor de verdere bescherming van de ondergrond. Volgens minister Kamp worden de drinkwaterbedrijven bij die plannen betrokken. Vitens is het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland. Het heeft 5,4 miljoen klanten in het noorden, midden en oosten van het land.

Fleswater

bevat minder mineralen dan kraanwater. Dat flessenwater slecht is voor het milieu en de portemonnee is al langer bekend, maar nu groeit ook de twijfel over de door velen veronderstelde heilzame werking van mineraalwater. Dat bevat in veel gevallen zelfs minder mineralen dan gewoon kraanwater.

Uit een gepubliceerd onderzoek naar 29 merken mineraalwater (zonder koolzuur) in Duitsland blijkt dat twee derde ‘weinig tot zeer weinig’ minerale stoffen bevat, aldus de mede door de Duitse overheid gefinancierde Stiftung Warentest, een onafhankelijk testinstituut.  Er zit te weinig calcium in om iets te betekenen voor de botten en te weinig magnesium waar de spieren iets aan hebben. Twee watertjes van supermarkt Lidl bevatten zelfs minder mineralen dan het kraanwater van grote steden als Berlijn, Hamburg of Keulen.

Bij twaalf merken – waaronder Evian – zijn kiemen aangetroffen die het voor consumptie door baby’s, ouderen en zieke mensen noodzakelijk maakt om het water eerst te koken. Zes waters bevatten acetylaldehyde, een tof die uit de kunststofwand van de fles in het water terechtkomt. Onder invloed van licht en warmte kan de reactie met plastic versterkt worden. De verkoop van bronwater zonder bubbels die stijgt in Nederland, maar je kunt dus net zo goed en véél goedkoper leidingwater drinken.

Drie recente Europese studies hebben aangetoond dat PET-plastics stoffen kunnen bevatten die het endocrien systeem aantasten en ook het giftige element antimoon kunnen uitlogen. Deze onderzoeken werden gedaan door de Goethe Universiteit in Frankfurt en de universiteiten van Pisa en Heidelberg. Bij een studie van de Radboud Universiteit in Nijmegen vond men bewijs van substantiële bacteriële besmetting in drinkwater uit PET-flessen.

Vroeger had de natuur het vermogen de watervervuiling op te ruimen. In de loop van de 20e eeuw groeide de bevolking van ons land en nam de industrie steeds verder toe. Al die mensen dumpten hun afval in de natuur en rivieren. Tussen 1950 en 1977 was de vervuiling heel erg. In sommige wateren was nauwelijks enig leven meer mogelijk. De Rijn werd wel het riool van Europa genoemd. Peter de Rooij, onafhankelijk water deskundige, verteld dat Nederlands het putje van Noordwest Europa is. “Allerlei vervuiling van Frankrijk, Duitsland en België komt hier naar Nederland om vervolgens ergens in de zee uit te stromen. De smerigste plek in Nederland qua water is volgens deze expert het  Volkerak Zoommeer in Zeeland. Dit meer met stilstaand water heeft vrijwel elk jaar een zwemverbod.

Eind september kwamen vierhonderd artsen uit  heel de wereld samen in Rotterdam om zich over de vraag te buigen waarom het zaad van de westerse man steeds slechter wordt.

Jarenlang werd gedacht dat te strakke onderbroeken, laptops op schoot, gebruik van alcohol en sigaretten funest was voor het sperma. Die laatste twee factoren spelen zeker een rol, maar er zijn steeds meer aanwijzingen dat het al vroeg in de zwangerschap misgaat, wanneer de zaadbal van de mannelijke foetus zich ontwikkelt.

Dat zou komen door allerlei pesticiden en de chemische stof BPA die drinkwaterbedrijven  niet uit het water gefilterd krijgen die de moeder in spe binnenkrijgt en doorgeeft via de placenta aan de foetus. Het gevolg is dat de zaadbal minder goed ontwikkelt.”

Dit slecht ontwikkelde geslachtsorgaan leidt ook tot meer gevallen van zaadbalkanker. Van 1990 tot nu is het aantal mannen met deze kanker verdubbeld. Jaarlijks krijgen zeshonderd mannen de diagnose. Ruim de helft raakt na behandeling onvruchtbaar.                                                  BPA zit onder andere in verpakkingen van etenswaren, flesjes voor zuigelingen en magnetrondoosjes en kan door opwarming in het eten en drinken terechtkomen. In Denemarken en Frankrijk is gebruik van BPA al verboden.

https://www6.erasmusmc.nl/corp_home/corp_news-center/2016/2016-09/sperma.holt.achteruit/?reason=404

Obesitas

Drinkwater bevat steeds vaker vrouwelijke hormonen. Wetenschappers die de impact van hormonen bestuderen, voedingsdeskundigen en fitnessexperts hebben dit eerder opgemerkt dat mannen, die normaal gezien vet rond hun taille hebben, steeds meer vet op hun heupen en dijen krijgen.

‘Deze hormonen, vreemde oestrogenen genaamd, zijn giftige stoffen en worden opgeslagen in vetcellen,’ zegt specialist Ben Lauder-Dykes. Deze oestrogenen kunnen ook problemen in het metabolisme veroorzaken wat kan leiden tot obesitas.

Oorzaak: dagelijks gebruik chemische stoffen
Deze chemische stoffen komen in het drinkwater door dagelijks gebruik van shampoo, zeep, hormoonpillen, plastic flessen, schoonheidsproducten als gezichtscrème en nagellakremover en de anticonceptiepil. Eerdere onderzoeken toonden al aan dat deze stoffen van invloed zijn op de gezondheid van mannen.

Een expert van Preevo:
Prevoo in Limburg maakt zich grote zorgen over de gevolgen van klimaatverandering, en dan met name de verdroging. Doordat de waterstand in de Maas lager wordt, zitten er relatief meer chemicaliën en andere gevaarlijke stoffen in het water. De pyrazoolkwestie is een waarschuwing.

Ultraviolet (afgekort uv, ook wel ultraviolette straling, black light of Uv-licht genoemd) is elektromagnetische straling net buiten het deel van het spectrum dat met het menselijk oog waarneembaar is. De golflengte van ultraviolette straling ligt tussen 10 en 400 nanometer, dus ‘voorbij het violet’, wat ook de letterlijke betekenis is van ‘ultraviolet’. Doordat ultraviolet licht een kortere golflengte heeft dan zichtbaar licht, is het energierijker; het kan zelfs het ionisatiepotentiaal van organische moleculen bereiken en daarmee chemische reacties in gang zetten. Dat is tevens de reden dat teveel ultraviolette straling schadelijk is voor vele organismen.

Het PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland gebruikt sinds 2004 ultraviolet licht om de laatste bacteriën te doden die na filtratie overgebleven zijn.  Ultraviolet licht breekt in combinatie met peroxide organische afvalstoffen af en maakt organische microverontreinigingen onschadelijk. Hierbij blijven geen schadelijke stoffen achter in het water, aldus PWN.

Maar!!! Talrijke waarnemingen uitgevoerd op planten begoten met UV-behandeld water, als ook metingen uitgevoerd op het kiemgetal van zaden, doen een negatief effect op de gezondheid vermoeden. Door kunstmatig UV licht wordt het DNA, dus de genetische factoren, van bacteriën en virussen in het water vernietigd. Zo worden de contaminatie problemen opgelost in het water. Door kunstmatig Uv-licht wordt het informatiesysteem van het water ook beschadigd, waardoor de regelfunctie van het licht niet langer wordt waargenomen.
Ook de menselijke DNA-lijn loopt het risico te worden veranderd door UV-bestraald en daarmee geïnformeerd water, wat kan leiden tot verstoringen in het immuunsysteem. Het risico is dat de codering van de informatie voor het latere genproduct niet goed werkt wat wordt verzwegen tegenover apothekers, artsen en technici.

Als dieren de keus hebben waarvan ze drinken dan kiezen ze bij voorkeur geen water dat gedesinfecteerd of bereid is met kunstmatige Uv-licht. Het laatste woord is hier nog niet over gezegd door de wetenschap.

Zoals Viktor Schauberger (1885 – 1958), de pionier van het water onderzoek het uitdrukte: “Als we voortdurend gesteriliseerd water drinken, dan moeten in ons lichaam zich dezelfde handelingen gaan afspelen zoals die ook bij de sterilisatie behandeling van water optraden.

NB: Zeker weten dat je schoon en gezond water drinkt? Bekijk dan ook deze waterfilter!