Reading

Hoe gaat een reading in zijn werk?

Chakra’s zijn de energiecentra in je lichaam die verbonden zijn met je aura, het energieveld dat ons omringt. Het woord chakra betekent ‘wiel’ Ze maken dan ook een draaiende beweging; links om, rechtsom, snel of langzaam draaiend, dit alles is te duiden en bij te sturen en is van invloed op je welzijn.

Middels een chakrabehandeling wordt de energie daar gereinigd en gestimuleerd waarbij ook de chakra’s de aura versterkt wordt. Een aura is een energieveld waarmee elk mens en ieder levend wezen omgeven is. Het is niet waar te nemen met onze ogen, maar paranormaal begaafden en aurareaders kunnen dit trillende kleurrijke krachtveld zien of voelen.

De aura geeft je innerlijke gesteldheid weer mèt de krachten en hun eigen diverse kleuren die vertellen hoe je welzijn er op dat moment voor staat. De aura is constant in beweging en kleuren wisselen elkaar af, afhankelijk hoe iemand zich voelt. Ook je unieke onsterfelijke ziel, het bovenmenselijke deel van ons leven waarmee we nauwelijks bewust in contact staan, is verborgen in je aura.

Ik kan je energie lezen en informatie geven over de verschillende aspecten van je energie zoals de kleuren, intensiteit, vorm en ook de blokkades in je aura en je chakra’s en wat het betekent. We bespreken de actuele stand van zaken in je leven en hoe je  gezondheid is en de diepere oorzaak van eventuele problemen. Zo ontstaat bij jezelf meer inzicht in jou en in je vragen wat uitgangspunt is voor beweging en de weg naar heling.

Investering

Algemene reading+healing

Een algemene reading kan bestaan uit een roosreading, aurareading, vorige levens aurareading, chakrareading. Deze reading wordt afgesloten met een healing.

De algemene reading+healing duurt 90 minuten. De kosten voor deze sessie zijn €100 incl. BTW.

Aurareading

Tijdens een aurareading lees ik de vorm van je aura, de kleuren er van en de informatie in de rand van je aura.

Een aurareading duurt 45 minuten en kost € 65 incl. BTW.

Roosreading

Ik kan je energie lezen met behulp van de metafoor van een roos. De verschillende aspecten van de roos staan symbool voor aspecten van je bestaan: de wortels, stengel, bloem, zon boven de roos en de roos als geheel. Je gaat met een schets van de roos zoals die is verschenen naar huis, mèt aantekeningen over de toelichting die je kreeg tijdens de reading.

Een roosreading duurt ongeveer 45 minuten en kost € 65 incl. BTW.

Reading special of reading naar aanleiding van een vraag

Heb je een specifieke vraag over jezelf, over je werk, je relatie of wat zich ook aandient; leg deze aan me voor, dan kijken we er naar op energetische wijze.

Een reading naar aanleiding van een specifieke vraag duurt 90 minuten en kost € 100 incl. BTW.